Samobójstwa - półrocze 2012 roku - Informacje - Statystyka

Informacje

Samobójstwa - półrocze 2012 roku

Data publikacji 06.11.2012

Podczas 6 pierwszych miesięcy 2012 Policja zarejestrowała 2 836 zamachów samobójczych, z których 2 054 zakończyło się zgonem.

Spośród osób podejmujących zamachy samobójcze:
• 598 leczyło się psychiatrycznie
• 168  leczyło sie z powodu choroby alkoholowej
• 493 nadużywało alkoholu
• 21 było leczonych z powodu narkomanii
• 1 729 – brak danych

Najwięcej zamachów odnotowano w grupie wiekowej 50-54 lata – 305 zamachów (238 zgonów).


Następnie w kolejności:


• 55-59 lat – 289 (246 zgonów)
• 25-29 lat – 283 (231 zgonów)
• 20-24 lat – 254 (218 zgonów)


Bardzo młodzi ludzie – do 19 roku życia – podjęli 188 zamachów ( w konsekwencji doszło do 117 zgonów)