Ogólne statystyki

Informujemy, iż od 2013 roku obowiązuje nowy system generowania danych statystycznych przez Policję.

 

Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję.

Zmienił się także sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Poprzednio czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego.

Dane dotyczące 2014 roku wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), zgodnie z którym Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. Oznacza to, iż publikowane dane za 2014 rok nie zawierają informacji na temat czynów karalnych nieletnich.

Postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w latach 1999 - 2015 *

* Istnieje możliwość wystąpienia zmiany danych spowodowana np. zmianą kwalifikacji prawnej czynu.
Data publikacji 13.11.2009

Postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w latach 1999-2015

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone ogółem Liczba podejrzanych Wykrywalność (%)
2015 787.971 799.786 305.815 64,7
2014 828.802 873.245 345.549 65,4
2013 941.824 1.061.239 438.524 67,0
2012 950.834 1.119.803 500.539 67,8
2011 981.480 1.159.554 521.942 68,7
2010 964.614 1.138.523 516.152 67,9
2009 994.959 1.129.577 521.699 67,1
2008 968.620 1.082.057 516.626 65.9
2007 1.014.695 1.152.993 540.604 64.6
2006 1.156.031 1.287.918 587.959 62.4
2005 1.235.239 1.379.962 594.088 58.6
2004 1.296.356 1.461.217  578.059 56.2
2003 1.248.082 1.466.643   557.224  55.2
2002 1.277.420 1.404.229   552.301 54.9
2001 1.275.418 1.390.089   533.943 53.8
2000 1.169.185 1.266.910 405.275 47.8
1999 1.075.869 1.121.545 364.272 45.0

 

Rok Przestępstwa kryminalne Przestępstwa gospodarcze Przestępstwa drogowe
Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych
2015 559.234 522.561 102.886 167.733 88.357 76.356
2014 599.534 594.318 98.838 161.210 98.052 86.747
2013 663.052 730.226 95.353 159.553 152.375 140.925
2012 663.285 781.340 82.382 141.483 163.433 155.906
2011 684.000 794.102 75.842 151.655 176.322 164.572
2010 681.532 778.905 73.371 154.341 165.855 156.744
2009
702.790 763.597 72.735 151.265 177.987 168.148
2008 675.095 735.218 69.178 135.305 181.197 167.984
2007 723.277 794.317 71.541 143.108 175.157 168.359
2006 819.317 893.389 78.290 145.314 210.225 197.712
2005 913.395 1.000.096 72.107 136.801 208.000 196.486
2004 1.001.483 1.085.295 65.695 152.148 192.691 177.296
2003 967.9931 1.101.387 58.855 147.658 185.327 168.827
2002 1.017.080 1.083.854 51.639 109.698 179.288 163.012
2001 1.036.094 1.107.073 47.943 103.521 162.813 138.817
2000 1.061.059 1.133.162 40.550 84.260 39.263 19.894
1999 977.342 1.020.654 35.695 60.393 40.855 20.505

 

Rok Zabójstwo Zgwałcenie Uszczerbek na zdrowiu
Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych
2015 503 495 2.410 1.148 16.729 9.949
2014 531 526 2.444 1.254 17.786 11.875
2013 603 574 1.885 1.362 17.715 14.090
2012 566 582 1.786 1.432 16.874 15478
2011 684 662 1.784 1.498 17.710 16.447
2010 702 680 1.759 1.567 17.464 15.695
2009 729 763 1.816 1.530 18.771 15.101
2008 748 759 2.041 1.611 20.369 14.274
2007 789 848 2.027 1.827 20.104 14.848
2006 816 816 2.212 2.001 20.591 14.834
2005 720 837 2.137 1.987 20.621 15.047
2004 790 980 2.126 2.176 21.409 15.814
2003 928 1.039 2.084 2.322 21.802 15.669
2002 1.007 1.188 1.972 2.345 21.666 16.775
2001 1.169 1.325 1.947 2.339 20.757 16.968
2000 1.158 1.269 1.999 2.399 22.390 18.429
1999 1.121 1.048 1.803 2.029 20.187 17.849

 

Rok Udział w bójce lub pobiciu Kradzież cudzej rzeczy*
Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych
2015 6.575 4.708 147.822 145.464
2014 7.340 5.951 167.390 183.362
2013 8.573 8.788 200.890 214.689
2012 9.721 11.416 210.551 230.751
2011 10.703 12.008 216.970 230.247
2010 11.011 11.883 209.980 220.455
2009 12.559 13.141 207.087 211.691
2008 13.796 14.380 208.937 214.414
2007 13.997 14.327 232.281 241.104
2006 14.729 14.266 272.751 280.709
2005 14.595 13.911 316.005 324.144
2004 15.681 14.338 334.895 339.086
2003 15.623 14.010 300.461 336.143
2002 15.489 14.194 309.874 314.929
2001 15.325 14.369 309.484 314.820
2000 15.546 14.363 307.878 309.846
1999 14.086 12.756 246.393 243.537

*- w tym także kradzież samochodu

Rok Kradzież z włamaniem Przestępstwa rozbójnicze**
Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych
2015 80.427 91.328 8.418 7.787
2014 87.765 103.146 9.441 9.924
2013 98.378 118.483 10.551 20.389
2012 105.859 127.691 12.061 24.564
2011 114.193 135.611 14.084 26.231
2010 118.911 140.085 15.725 27.218
2009 118.945 135.383 17.974 26.458
2008 108.992 124.066 18.459 26.159
2007 123.167 141.606 20.313 27.637
2006 153.170 173.762 26.955 35.182
2005 197.962 221.020 33.759 42.150
2004 240.667 266.591 38.632 48.636
2003 240.624 294.654 42.452 51.688
2002 275.874 304.625 39.168 47.808
2001 295.004 325.696 39.595 49.862
2000 329.231 364.786 42.571 53.533
1999 332.839 369.235 36.086 44.775

** - rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze

 

Wykrywalność w %

Rok Ogółem Zabójstwo Zgwałcenie Uszczerbek na zdrowiu Udział w bójce lub pobiciu Kradzież cudzej rzeczy - w tym kradzież samochodu
2015 64,7 94,6 77,4 85,0 75,5 28,1 21,9
2014 65,4 95.8 78.2 85.8 76.2 28,9 25,1
2013 67,1 95,0 84,1 87,9 79,9 32,0 23,0
2012 67,8 94,2 83,3 89,6 81,5 33,5 24,2
2011 68,7 94,7 80,1 90,2 82,7 31,3 22.5
2010 67,9 92,3 82,3 89,7 80,7 29,0 22,4
2009 67,1 92,8 82,6 87,9 79,6 26,6 23,2
2008 65,9 93,1 81,1 86,2 78,4 26,0 21,0
2007 64,6 93,4 84,2 87,7 78,7 24,4 18,7
2006 62,4 92,4 82,7 88,1 78,1 21,8 14,5
2005 58,6 90,6 84,1 87,8 77,4 20,7 11,9
2004 56,2 90,8 82,7 87,8 75,8 19,9 9,5
2003 55,2 87,5 85,7 87,9 76,4 19,8 8,8
2002 54,9 89,4 85,3 89,1 77,2 21,2 8,6
2001 53,8 87,5 83,9 88,6 77,6 21,7 8,8
2000 47,8 87,0 85,9 89,7 77,4 21,5 8,9
1999 45,0 85,7 83.7 89,2 76,3 20,7 8,8

 

Rok Przestępstwa rozbójnicze Kradzież z włamaniem Przestępstwa gospodarcze Uszkodzenie mienia Przestępstwa narkotykowe Przestępstwa drogowe
2015 63,8 31,6 84,4 28,4 96,0 98,7
2014 65.1 32.9 87.1 29,5 96,0 98,9
2013 77,7 32,5 88,9 31,4 97,2 99,2
2012 78,9 33,9 92,4 33,6 97,7 99,4
2011 76,2 33,1 94,4 33,6 97,7 99,4
2010 72,5 31,6 96,0 31,2 97,7 99,3
2009 66,3 28,6 94,8 29,0 97,1 99,3
2008 63,8 28,6 94,0 27,5 96,3 99,2
2007 61,4 27,0 94,0 26,9 96,6 99,2
2006 57,0 24,9 94,1 25,8 96,5 99,4
2005 52,0 22,4 94,5 23,6 97,0 99,4
2004 50,4 21,1 95,9 22,3 96,5 99,2
2003 48,0 20,2 97,4 21,7 97,6 99,1
2002 50,6 21,5 96,6 24,0 97,6 99,0
2001 52,7 22,3 96,7 26,3 98,2 98,9
2000 53,7 23,3 96,8 26,0 98,5 92,0
1999 52,6 23,5 96,7 26,2 98,5 91,5