73 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (maj 2008) - Opinia publiczna - Statystyka

Opinia publiczna

73 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (maj 2008)

 

Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Tak wynika z ostatnich badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W maju naszą pracę pozytywnie oceniło 73 % respondentów. W porównaniu z innymi podmiotami, takimi jak CBA, ABW, sądami i prokuraturami, Policja otrzymała około dwukrotnie więcej ocen pozytywnych. Jest więc jedną z najlepiej odbieranych instytucji w Polsce.
Badania przeprowadzono w dniach 9 – 12 maja 2008 roku. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadał ponad 1100 dorosłych Polaków. Celem badania była ocena działalności instytucji publicznych, w tym Policji. Notowania Policji są bardzo dobre i stosunkowo stabilne. Od roku pozytywne opinie o naszej pracy wyraża blisko trzy czwarte respondentów (obecnie 73%), natomiast negatywne – jedna piąta (20%). W porównaniu z poprzednimi badaniami ze stycznia br. pozytywne oceny wzrosły o jeden punkt procentowy, natomiast negatywne utrzymały się na tym samym poziomie (Wykresy nr 1 i nr 2).

Jak widać, Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce. Lepiej Polacy oceniają tylko media oraz wojsko (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 5). Należy podkreślić, że Policja została zdecydowanie wyżej oceniona, niż pozostałe instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura), Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 3 i 4).

 

 

Oprac. na podstawie komunikatu CBOS w wydziale opracowań systemowych i informacji publicznej gabinetu KGP
Agnieszka Brzeźniak
 

 

 

Polska Policja