Polacy dobrze oceniają pracę Policji (styczeń 2007) - Opinia publiczna - Statystyka

Opinia publiczna

Polacy dobrze oceniają pracę Policji (styczeń 2007)

Systematycznie rośnie odsetek Polaków pozytywnie oceniających działalność Policji. W styczniu 2007 r. aż 71 proc. respondentów dobrze oceniło pracę Policji. To najwyższy wynik w ciągu ostatnich 11 lat. Wpływ na tak dobrą ocenę ma m.in. zanotowany w 2006 r. blisko siedmioprocentowy spadek liczby przestępstw i jednoczesny wzrost wykrywalności o prawie 4 proc.
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 12–15 stycznia 2007 roku przeprowadziło badanie na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych Polaków (922 respondentów). Celem badania była ocena działalności instytucji publicznych, w tym Policji

Systematycznie rośnie odsetek Polaków pozytywnie oceniających działalność Policji. W styczniu 2007 r. aż 71% respondentów dobrze oceniło pracę Policji (Wykres nr 1). To najwyższy wynikw ciągu ostatnich 11 lat (Wykres nr 2).

Można przypuszczać, że wpływ na tak dobrą ocenę ma m.in. zdecydowana poprawa opinii Polaków o stanie bezpieczeństwa w kraju i w miejscu ich zamieszkania oraz zanotowany w 2006 r. blisko siedmioprocentowy spadek liczby przestępstw i jednoczesny wzrost wykrywalności o prawie 4% .

Wykres nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny w styczniu 2007 roku)

Źródło: CBOS, 12 - 15 stycznia 2007 r., N = 922

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny od V 1996 do I 2007)

 

Źródło: CBOS, 12 - 15 stycznia 2007 r., N = 922

Podobnie jak w poprzednim badaniu Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce. Wśród instytucji publicznych tylko wojsko zostało lepiej ocenione od Policji. Różnica ta wynosi dwa punkty procentowe (Tabela nr 2 oraz Wykres nr 4).

Tak jak na przestrzeni ostatnich pięciu lat Policja została zdecydowanie wyżej oceniona, niż instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuratura). Dla porównania, pozytywną ocenę pracy sądów zadeklarowało 39% obywateli, zaś prokuratury 41% (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 3). Należy podkreślić wzrost pozytywnych ocen wszystkich instytucji wymiaru sprawiedliwości w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Wykres nr 3. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (dobre oceny od IV 2002 do I 2007)

Źródło: CBOS, 12 - 15 stycznia 2007 r., N = 922

Tabela nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (oceny od IV 2002 do I 2007)

Oceniane
instytucje 
Oceny
Wskazania respondentów od IV ‘02 do  I‘07
Zmiany X 2006
-
I 2007
IV
’02
VI
’02
XII
’02
X
’03
II
’04
VI
’04
X
’04
II
’05
VI
’05
X
’05
II
’06
VI ’06
X ‘06
I ‘07
w %
Policja
dobra
55
64
58
60
56
54
58
60
52
57
66
65
70
71
+1
zła
31
29
32
28
32
34
33
29
36
33
24
25
22
21
-1
Sądy
dobra
22
24
23
21
18
17
21
20
21
20
27
27
35
39
+4
zła
54
55
59
58
63
61
62
61
60
61
51
52
46
39
-7
Prokuratura
dobra
22
25
26
21
20
20
22
25
25
22
31
28
36
41
+5
zła
48
52
48
48
52
53
54
50
49
54
41
42
37
30
-7
Pominięto „trudno powiedzieć”
Źródło: CBOS, 12 - 15 stycznia 2007 r., N = 922     (oceny w styczniu 2007 roku)Tabela nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…?

Oceniane instytucje/organy
Ocena dobra (%)
Ocena zła (%)
Telewizja publiczna
84
11
Telewizja Polsat
84
7
Telewizja TVN
77
5
Polskie Radio
75
4
Wojsko
73
8
Radio RMF FM
72
2
Policja
71
21
Radio Zet
71
2
Władze miasta/gminy
68
20
Narodowy Bank Polski
60
9
Kościół rzymsko-katolicki
59
29
Instytut Pamięci Narodowej
53
15
Najwyższa Izba Kontroli
48
13
Rzecznik Praw Obywatelskich
48
13
Trybunał Konstytucyjny
46
11
Rada Polityki Pieniężnej
43
9
Prokuratura
41
30
Sądy
39
39
Prezydent
38
51
Giełda Papierów Wartościowych
37
4
Senat
33
43
NSZZ „Solidarność”
30
30
Sejm
24
65
Radio Maryja
21
36
OPZZ
19
25
Telewizja Trwam
14
23
Źródło: CBOS, 12 - 15 stycznia 2007 r., N = 922
 
 
Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…? ( dobre oceny w styczniu 2007 roku)
Źródło: CBOS, 12 - 15 stycznia 2007 r., N = 922
 
 
Oprac. na podst. komunikatu CBOS w Wydziale Analizy Ocen Społecznych BKS KGP
Maciej Fuhrmann
Polska Policja