Spowodowanie katastrofy (art. 173) - Bezpieczeństwo w komunikacji - Statystyka

Bezpieczeństwo w komunikacji

Spowodowanie katastrofy (art. 173)

Art. 173

§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Rok
art. 173 § 1 i 3
art. 173 § 2 i 4
2008
21
40
2007
26
33
2006
31
24
2005
15
27
2004
15
27
2003
11
20
2002
12
26
2001
22
25
2000
19
21
1999
12
25