Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174) - Bezpieczeństwo w komunikacji - Statystyka

Bezpieczeństwo w komunikacji

Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174)

Art. 174

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Rok
art. 174 § 1-2
2008
248
2007
528
2006
566
2005
502
2004
375
2003
293
2002
218
2001
266
2000
254
1999
191