Przygotowanie do katastrofy komunikacyjnej (art. 175) - Bezpieczeństwo w komunikacji - Statystyka

Bezpieczeństwo w komunikacji

Przygotowanie do katastrofy komunikacyjnej (art. 175)

Art. 175

Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 173 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.