Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy (art. 176) - Bezpieczeństwo w komunikacji - Statystyka

Bezpieczeństwo w komunikacji

Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy (art. 176)

Art. 176

§ 1. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 174, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 173§ 1 lub 2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca dobrowolnie uchylił niebezpieczeństwo grożące życiu lub zdrowiu wielu osób.