Wypadek komunikacyjny (art. 177) - Bezpieczeństwo w komunikacji - Statystyka

Bezpieczeństwo w komunikacji

Wypadek komunikacyjny (art. 177)

Art. 177

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek,w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Rok
art. 177 § 1
art. 177 § 2
2008
14.568
2.726
2007
14.654
2.631
2006
13.366
2.665
2005
14.373
3.054
2004
15.138
3.142
2003
14.550
2.977
2002
15.193
3.026
2001
15.415
2.902
2000
16.378
3.266
1999
16.657
3.628