Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a) - Bezpieczeństwo w komunikacji - Statystyka

Bezpieczeństwo w komunikacji

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a)

Art. 178a.

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Rok
§1
§2
2008
83.944
66.202
2007
79.210
71.233
2006
84.120
96.926
2005
85.544
93.124
2004
78.048
80.555
2003
75.301
75.662
2002
78.363
66.091
2001
68.672
51.490