Bezpieczeństwo w komunikacji

Podejmowanie czynności zawodowych w stanie nietrzeźwym (art. 180)

Art. 180

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 

 
Rok
art. 180
2008
93
2007
97
2006
103
2005
99
2004
101
2003
98
2002
95
2001
92
2000
99
1999
127