Broń - pozwolenia - 2015 - Broń - pozwolenia - Statystyka

Broń - pozwolenia

Broń - pozwolenia - 2015

 

Liczba osób posiadających pozwolenie na broń - stan na dzień 31 grudnia 2015 r.
Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń
ochrona osobista 51 040 54 380
ochrona osób lub mienia 9 10
łowiecki 119 638 283 248
sportowy 16 805 35 903
rekonstrukcji historycznych 44 157
kolekcjonerski 3 139 13 349
pamiątkowy 1 736 2 447
szkoleniowy 213 1 155
inny 195 171
ogółem 192 819 390 820

 

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2015 roku.
Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu*
ochrona osobista 152
ochrona osób lub mienia 0
łowiecki 5 084
sportowy 2 824
rekonstrukcji historycznych 11
kolekcjonerski 1 619
pamiątkowy 22
szkoleniowy 65
inny 6

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

 

Polska Policja