Broń - pozwolenia - 2016 - Broń - pozwolenia - Statystyka

Broń - pozwolenia

Broń - pozwolenia - 2016

 

Liczba osób którym wydano pozwolenie na broń
(stan na dzień 31 grudnia 2016 r.)
Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń
ochrona osobista 45481 49707
ochrona osób lub mienia 9 10
łowiecki 122425 300388
sportowy 20960 47577
rekonstrukcji historycznych 52 188
kolekcjonerski 6762 22242
pamiątkowy 1751 2474
szkoleniowy 297 1916
inny 192 173
ogółem 197929 424675

 

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2016 roku.
Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu*
ochrona osobista 244
ochrona osób lub mienia 2
łowiecki 5007
sportowy 4835
rekonstrukcji historycznych 8
kolekcjonerski 3605
pamiątkowy 21
szkoleniowy 104
inny 6

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

 

Polska Policja