Broń - pozwolenia - 2018 - Broń - pozwolenia - Statystyka

Broń - pozwolenia

Broń - pozwolenia - 2018

Liczba osób którym wydano pozwolenie na broń
(stan na dzień 31 grudnia 2018 r.)
Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń
ochrona osobista 36499 40641
ochrona osób lub mienia 9 10
łowiecki 127768 322451
sportowy 30792 76761
rekonstrukcji historycznych 64 240
kolekcjonerski 18064 59318
pamiątkowy 1668 2444
szkoleniowy 575 3418
inny 163 146
ogółem 215602 505429

 

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2018 roku.
Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu*
ochrona osobista 121
ochrona osób lub mienia 0
łowiecki 4296
sportowy 5172
rekonstrukcji historycznych 3
kolekcjonerski 6522
pamiątkowy 16
szkoleniowy 162
inny 10

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

Polska Policja