Broń - pozwolenia - 2017 - Broń - pozwolenia - Statystyka

Broń - pozwolenia

Broń - pozwolenia - 2017

 

Liczba osób którym wydano pozwolenie na broń
(stan na dzień 31 grudnia 2017 r.)
Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń
ochrona osobista 40928 44882
ochrona osób lub mienia 9 10
łowiecki 125326 312068
sportowy 25940 62595
rekonstrukcji historycznych 60 224
kolekcjonerski 11556 38780
pamiątkowy 1691 2447
szkoleniowy 435 2601
inny 179 161
ogółem 206124 463768

 

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2017 roku.
Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu*
ochrona osobista 323
ochrona osób lub mienia 0
łowiecki 4801
sportowy 4910
rekonstrukcji historycznych 8
kolekcjonerski 5045
pamiątkowy 10
szkoleniowy 132
inny 4

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

 

Polska Policja