Raport 2015 - utracone pojazdy - Kradzieże samochodów - Statystyka

Kradzieże samochodów

Raport 2015 - utracone pojazdy

W 2015 r. w sprawach o kradzież samochodu wszczęto 12 141 postępowania karne. Jest to mniej o 1 363 niż rok wcześniej.

W tym czasie zakończono 12 190 postępowań karnych, w wyniku których liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 12 036. Wykrywalność (czyli ustalenie podejrzanego) wyniosła 21,9%. Zarzuty popełnienia przestępstwa otrzymało 1 260 podejrzanych.