Raport 2013 - utracone pojazdy - Kradzieże samochodów - Statystyka

Kradzieże samochodów

Raport 2013 - utracone pojazdy

W 2013 r. w sprawach o kradzież samochodu wszczęto 14 292 postępowania karne. Jest to mniej o 1 135 niż rok wcześniej.

W tym czasie zakończono 15 080 postępowań karnych, w wyniku których liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 14 800. Wykrywalność (czyli ustalenie podejrzanego) wyniosła 21,0%. Zarzuty popełnienia przestępstwa otrzymało 1 577 podejrzanych.