Raport 2014 - utracone pojazdy - Kradzieże samochodów - Statystyka

Kradzieże samochodów

Raport 2014 - utracone pojazdy

W 2014 r. w sprawach o kradzież samochodu wszczęto 13 504 postępowania karne. Jest to mniej o 788 niż rok wcześniej.

W tym czasie zakończono 13 613 postępowań karnych, w wyniku których liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 13 791. Wykrywalność (czyli ustalenie podejrzanego) wyniosła 25,1%. Zarzuty popełnienia przestępstwa otrzymało 1 435 podejrzanych.