Raport 2016 - utracone pojazdy - Kradzieże samochodów - Statystyka

Kradzieże samochodów

Raport 2016 - utracone pojazdy

W 2016 r. w sprawach o kradzież samochodu wszczęto 11 220 postępowania karne. Jest to mniej o 921 niż rok wcześniej.

W tym czasie zakończono 11 769 postępowań karnych, w wyniku których liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 11 448. Wykrywalność (czyli ustalenie podejrzanego) wyniosła 18,3%. Zarzuty popełnienia przestępstwa otrzymało 1 194 podejrzanych.