Cudzoziemcy - przestępczość - Przestępczość cudzoziemców - Statystyka

Przestępczość cudzoziemców

Cudzoziemcy - przestępczość

Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw oraz / pokrzywdzeni na terenie Polski

KRAJ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Armenia 324/18 287/12 209/17 121/7 118/4 86/15 91/5 91/7 67/9
Austria 2/51 11/59 8/17 10/22 9/18 2/8 4/7 9/14 2/40
Belgia 8/40 22/56 10/46 7/24 10/41 13/22 11//10 8/24 8/13
Białoruś 656/140 419/115 361/76 354/72 206/34 142/47 157/35 243/70 230/97
Bułgaria 74/19 79/18 49/20 57/5 119/20 103/21 154/21 177/26 108/27
Chiny 7/17 10/9 5/7 3/7 0/8 8/16 5/8 10/18 19/24
Chorwacja 8/6 3/6 4/10 4/0 2/1 3/2 1/1 3/2 10/10
Czechy 50/67 53/70 34/52 52/40 46/45 61/47 65/22 67/44 98/44
Dania 4/57 8/59 5/45 7/28 9/25 8/18 6/21 6/13 4/11
Estonia 10/7 14/13 21/4 13/3 15/5 12/18 12/2 20/8 7/3
Finlandia 0/18 3/20 3/18 3/14 0/14 1/6 3/8 0/14 1/10
Francja 21/130 34/168 16/128 22/74 26/59 28/38 20/50 14/55 27/44
Grecja 5/8 3/2 3/7 3/7 2/4 4/1 3/5 2/1 7/5
Gruzja 32/0 31/5 48/4 22/1 17/0 62/1 101/5 53/6 49/4
Hiszpania bd bd bd 0/4 7/19 12/9 10/5 13/21 23/36
Holandia 27/142 31/140 21/110 19/84 15/54 12/36 14/48 9/46 26/35
Irlandia 0/9 2/15 6/24 3/36 5/12 1/12 7/17 9/13 8/16
Izrael 2/17 6/10 5/10 0/15 2/3 3/6 5/4 5/5 2/7
Kazachstan 8/6 11/4 12/1 12/2 7/2 3/1 3/0 4/1 4/1
Litwa 194/32 182/58 139/20 173/42 176/22 139/33 184/37 205/30 190/33
Łotwa 36/12 20/19 34/15 32/25 30/9 28/8 23/10 31/9 38/16
Mołdawia 22/5 9/1 24/15 16/3 12/2 7/2 7/5 12/1 11/2
Mongolia 32/15 28/7 12/9 19/1 11/2 14/4 1/4 7/0 4/3
Niemcy 303/2.301 298/1986 213/1.153 193/690 168/434 164/308 137/297 130/204 112/212
Norwegia 7/60 7/54 3/59 4/49 5/40 2/35 3/34 3/42 2/24
Pakistan 9/5 4/0 6/4 8/4 7/1 9/4 5/5 7/4 9/0
Portugalia bd bd bd 4/0 9/5 8/1 4/4 10/8 4/0
Rosja 191/56 184/47 166/51 172/79 169/32 180/39 133/42 133/29 119/61
Rumunia 55/7 76/11 61/15 55/14 170/11 134/14 140/15 159/14 156/16
Słowacja 23/50 49/66 33/95 48/78 67/22 49/16 42/31 44/16 31/64
Słowenia 1/4 3/8 1/4 1/3 0/2 2/1 2/2 2/6 5/1
Szwajcaria 8/39 4/31 6/25 1/21 9/11 18/14 8/14 11/8 6/9
Szwecja 10/141 20/114 14/77 13/50 11/35 10/23 7/23 8/30 25/18
Turcja 31/19 19/16 20/8 13/12 21/8 12/16 21/17 21/16 26/16
Ukraina 1.404/214 914/230 658/201 588/160 398/88 459/137 659/111 493/134 479/149
USA 16/69 20/61 15/42 7/64 14/23 14/32 10/25 8/43 6/21
Węgry 9/30 15/43 12/30 14/13 16/6 11/8 19/13 16/12 11/13
Wielka Bryt. 15/102 16/141 21/193 19/171 18/147 21/90 15/67 12/82 25/63
Wietnam 59/38 76/37 61/25 43/10 50/14 33/5 57/13 51/16 44/5
Włochy 36/100 34/104 25/83 25/74 27/46 28/40 35/35 24/55 22/45
RAZEM * 3.870/4.290 3.146/4.056 2.478/2.936 2.293/2.161 2.141/1.463 2034/1296 2319/1219 2242/1282 2152/1403

 * - W rubryce "Razem" uwzględniono wszystkich cudzoziemców, także z krajów nie uwzględnionych w tabeli.

Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw oraz / pokrzywdzeni
na terenie Polski

KRAJ 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Armenia -/- -/- 370/20 494/43 515/20 344/14
Austria 12/106 5/72 9/44 21/35 11/47 12/40
Belgia 17/43 5/59 15/59 15/47 15/34 18/51
Białoruś 1.306/347 1.603/257 1.140/353 1.483/358 1.082/294 942/207
Bułgaria 130/53 92/37 177/49 186/70 142/52 92/16
Chiny -/- -/- 4/4 9/13 13/15 8/3
Chorwacja 3/4 2/6 4/2 5/6 5/2 10/4
Czechy 185/122 102/111 57/103 55/73 66/57 44/73
Dania 9/78 3/79 3/87 8/44 9/57 8/75
Estonia 14/20 13/12 8/7 11/10 12/5 22/9
Finlandia 1/36 0/42 0/30 3/27 2/15 3/18
Francja 22/112 10/144 14/127 30/103 25/91 20/129
Grecja 8/7 7/7 2/7 4/12 6/7 6/9
Gruzja 41/8 33/3 18/3 29/3 20/7 32/3
Holandia 27/169 11/151 30/157 30/116 40/127 26/117
Irlandia 0/4 1/5 1/9 1/6 0/7 1/7
Izrael -/- -/- 1/9 1/7 5/6 4/12
Kazachstan 30/16 19/10 10/7 14/10 5/4 12/3
Litwa 515/96 303/81 154/76 282/68 242/66 226/67
Łotwa 554/39 39/29 13/30 39/15 32/10 30/25
Mołdawia 12/16 16/17 45/22 29/18 19/15 23/8
Mongolia 10/11 16/24 51/29 73/14 56/22 50/6
Niemcy 395/3.941 266/3.548 276/3.013 462/2.341 412/2.271 398/2.139
Norwegia 4/49 6/51 4/73 9/50 8/50 7/51
Pakistan -/- -/- 2/3 4/3 6/4 8/4
Rosja 661/323 754/173 312/159 410/150 295/127 256/91
Rumunia 177/116 96/19 120/50 131/21 104/17 45/16
Słowacja 63/29 68/30 13/46 18/41 27/34 30/52
Słowenia 4/2 0/1 0/4 4/9 6/9 3/6
Szwajcaria 2/41 2/41 0/39 7/30 2/23 4/38
Szwecja 20/140 9/191 12/200 23/138 21/115 17/145
Turcja 17/16 12/19 12/14 27/16 23/11 32/7
Ukraina 1.693/453 1.932/425 1.895/583 2.818/403 3.282/322 2.566/251
USA -/- -/- 7/69 20/56 28/58 13/78
Węgry 18/26 2/13 7/20 10/29 7/14 11/32
Wielka Bryt. 10/113 5/152 7/134 14/103 11/82 21/93
Wietnam 62/39 26/22 61/22 57/22 65/16 62/15
Włochy 25/99 25/110 21/81 37/91 29/102 48/100
RAZEM * 6.390/7.141 6.017/6.424 5.106/6.079 7.061/4.811 6.815/4.456 5.591/4.272