Samobójstwa 2013 - Samobójstwa - Statystyka

Samobójstwa

Od 2013 roku zmienił się sposób gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zamachów samobójczych. Wcześniej dane do systemu wprowadzane były po przeprowadzeniu i zakończeniu postępowania: sprawdzającego* lub przygotowawczego. Obecnie wprowadzane są bezpośrednio po wydarzeniu jeżeli z okoliczności wynika, że doszło do zamachu samobójczego. System pozwala na modyfikację danych jeżeli okaże się, że nie był to zamach samobójczy.

* w trybie art. 308 kpk.

W 2013 roku odnotowano 8579 zamachów samobójczych, z których 6101 zakończyło się zgonem.
Z ogólnej liczby dokonanych zamachów samobójczych 7000 przypadków dotyczyło mężczyzn, przy czym z tej liczby zgonami zakończyło się 5196 zamachów.

Do zamachów samobójczych najczęściej dochodziło w mieszkaniu -3611 oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych - 1305. Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy -861, a także obszar parku i lasu - 688.

Sposób dokonania zamachu:
trucie gazem - 47
zażycie trucizny - 41
zażycie środków nasennych - 313
uszkodzenie układu krwionośnego - 226
inne samookaleczenie - 400
rzucenie się z wysokości - 647
utopienie się - 118
powieszenie się - 5952
rzucenie się pod pojazd - 158
zastrzelenie się - 83
inny sposób - 489
nieustalono - 78

Ustalone przyczyny zamachów:
(źródłem jednego zamachu może być więcej niż jedna przyczyna)

nieporozumienia rodzinne - 999
choroba psychiczna – 797
przewlekła choroba - 570
zawód miłosny - 555
warunki ekonomiczne - 484
nagła utrata źródeł utrzymania - 135
śmierć bliskiej osoby - 138
problemy szkolne - 27
trwałe kalectwo - 12
niepożądana ciąża - 8
popełnienie przestępstwa, wykroczenia - 48
inny - 1463

Nie zawsze można ustalić przyczynę zamachu - tak było w 3663 zdarzeniach.

Stan cywilny osób podejmujących zamachy samobójcze:
kawaler, panna - 2546
żonaty, zamężna - 3231
konkubinat - 289
wdowiec, wdowa - 456
rozwiedziony (a) - 637
separacja - 60
brak danych - 1266
nieokreślony - 76

Wykształcenie osób dokonujących zamachów:
podstawowe niepełne - 47
podstawowe - 800
zasadnicze zawodowe - 719
średnie - 536
wyższe - 186
brak informacji o wykształceniu - 6214
nieznane - 77

Stan świadomości:
(jeden zamach może być uwzględniony w kilku pozycjach)

trzeźwi - 681
pod wpływem alkoholu - 1858
pod wpływem substancji psychotropowych - 62
pod wpływem innych środków - 66
nie ustalono - 5771
nieznany - 209

Źródło utrzymania osób podejmujących zamachy samobójcze:
praca - 1570
na utrzymaniu innej osoby - 889
renta, emerytura alimenty - 1235
zasiłek dla bezrobotnych - 82
bez stałego źródła utrzymania - 853
brak danych - 3873
nieznane - 77

Wiek osób podejmujących zamachy samobójcze.

wiek liczba zamachów
9 lat i mniej 0
10-14 42
15-19 423
20-24 664
25-29 737
30-34 756
35-39 740
40-44 644
45-49 625
50-54 775
55-59 892
60-64 623
65-69 337
70-74 223
75-79 168
80-84 134
85 i więcej 133
wiek nieustalony 663