Samobójstwa 2014 - Samobójstwa - Statystyka

Samobójstwa

Od 2013 roku zmienił się sposób gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zamachów samobójczych. Wcześniej dane do systemu wprowadzane były po przeprowadzeniu i zakończeniu postępowania sprawdzającego, w trybie art. 308 kpk lub przygotowawczego. Obecnie dane wprowadzane są bezpośrednio po wydarzeniu w momencie ustalenia, że doszło do zamachu samobójczego. Dodatkowo system zamraża dane  na miesiąc pozwalając na modyfikację w przypadkach ustalenia w późniejszym etapie postępowania, iż nie doszło do zamachu samobójczego.

W 2014 roku odnotowano 10207 zamachów samobójczych, z których 6165 zakończyło się zgonem.
Z ogólnej liczby dokonanych zamachów samobójczych 8150 przypadków dotyczyło mężczyzn, przy czym z tej liczby zgonami zakończyło się 5237 zamachów.

Do zamachów samobójczych najczęściej dochodziło w mieszkaniu - 4567 oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych - 1442. Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy - 969, a także obszar parku i lasu - 823.

Sposób dokonania zamachu:
trucie gazem - 67
zażycie trucizny - 52
zażycie środków nasennych - 474
uszkodzenie układu krwionośnego - 370
inne samookaleczenie - 652
rzucenie się z wysokości - 856
utopienie się - 113
powieszenie się - 6582
rzucenie się pod pojazd - 184
zastrzelenie się - 86
inny sposób - 771

Ustalone przyczyny zamachów:
(źródłem jednego zamachu może być więcej niż jedna przyczyna)
nieporozumienia rodzinne - 1358
choroba psychiczna – 1101
przewlekła choroba - 600
zawód miłosny - 814
warunki ekonomiczne - 554
nagła utrata źródeł utrzymania - 171
śmierć bliskiej osoby - 200
problemy szkolne - 41
trwałe kalectwo - 21
niepożądana ciąża - 10
popełnienie przestępstwa, wykroczenia - 57

Nie zawsze można ustalić przyczynę zamachu - tak było w 4097 zdarzeniach.

Stan cywilny osób podejmujących zamachy samobójcze:
kawaler, panna - 3451
żonaty, zamężna - 3740
konkubinat - 422
wdowiec, wdowa - 470
rozwiedziony (a) - 766
separacja - 50
brak danych - 1308

Wykształcenie osób dokonujących zamachów:
podstawowe niepełne - 52
podstawowe - 1029
zasadnicze zawodowe - 906
średnie - 648
wyższe - 205
brak informacji o wykształceniu - 7367

Stan świadomości:
(jeden zamach może być uwzględniony w kilku pozycjach)
trzeźwi - 901
pod wpływem alkoholu - 2734
pod wpływem substancji psychotropowych - 109
pod wpływem innych środków - 106
nie ustalono - 6429

Źródło utrzymania osób podejmujących zamachy samobójcze:
praca - 1842
na utrzymaniu innej osoby - 1229
renta, emerytura alimenty - 1354
zasiłek dla bezrobotnych - 71
bez stałego źródła utrzymania - 1090
brak danych - 4621

Wiek osób podejmujących zamachy samobójcze.

wiek liczba zamachów
9 lat i mniej 2
10-14 71
15-19 526
20-24 1015
25-29 960
30-34 1005
35-39 934
40-44 864
45-49 735
50-54 890
55-59 930
60-64 762
65-69 443
70-74 225
75-79 203
80-84 162
85 i więcej 113
wiek nieustalony 367