Samobójstwa 2012 - Samobójstwa - Statystyka

Samobójstwa

(UWAGA! LICZBY W NAWIASACH DOTYCZĄ LICZBY MĘŻCZYZN)

W 2012 roku odnotowano 5791 (4703) zamachów samobójczych, z których 4177 (3569) zakończyło się zgonem.

Do zamachów samobójczych najczęściej dochodziło w mieszkaniu - 2331 (1663) oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych - 996 (906). Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy - 639 (568), a także obszar parku i lasu - 493 (463).

Sposób dokonania zamachu:
trucie gazem - 33 (26)
zażycie trucizny - 30 (17)
zażycie środków nasennych - 193 (72)
uszkodzenie układu krwionośnego - 143 (101)
inne samookaleczenie - 215 (171)
rzucenie się z wysokości - 443 (280)
utopienie się - 105 (63)
powieszenie się - 4059 (3588)
rzucenie się pod pojazd - 110 (85)
zastrzelenie się - 58 (55)
inny sposób - 402 (245)

Ustalone przyczyny zamachów:
(źródłem jednego zamachu może być więcej niż jedna przyczyna)
choroba psychiczna – 808 (542)
nieporozumienia rodzinne - 752 (602)
przewlekła choroba - 288 (227)
zawód miłosny - 415 (333)
warunki ekonomiczne - 369 (303)
nagła utrata źródeł utrzymania - 136 (124)
śmierć bliskiej osoby - 88 (60)
problemy szkolne - 34 (22)
trwałe kalectwo - 19 (18)
niepożądana ciąża - 3 (0)
popełnienie przestępstwa, wykroczenia - 45 (43)

Nie zawsze można ustalić przyczynę zamachu - tak było w 2771 (2368) zdarzeniach.

Stan cywilny osób podejmujących zamachy samobójcze:
kawaler, panna - 1917 (1622)
żonaty, zamężna - 2319 (1927)
konkubinat - 227 (189)
wdowiec, wdowa - 339 (197)
rozwiedziony (a) - 403 (330)
separacja - 28 (24)
brak danych - 558 (414)

Wykształcenie osób dokonujących zamachów:
podstawowe niepełne - 56 (42)
podstawowe - 595 (458)
zasadnicze zawodowe - 624 (562)
średnie - 396 (299)
wyższe - 139 (91)
brak informacji o wykształceniu - 3981 (3251)

Stan świadomości:
(jeden zamach może być uwzględniony w kilku pozycjach)
trzeźwi - 618 (460)
pod wpływem alkoholu - 1438 (1216)
pod wpływem substancji psychotropowych - 45 (27)
pod wpływem innych środków - 47 (18)
nie ustalono - 3676 (3000)

Źródło utrzymania osób podejmujących zamachy samobójcze:
praca - 1322 (1148)
na utrzymaniu innej osoby -729 (509)
renta, emerytura alimenty - 868 (637)
zasiłek dla bezrobotnych - 42 (36)
bez stałego źródła utrzymania - 731 (672)
brak danych - 2099 (1701)

 

Wiek osób podejmujących zamachy samobójcze
Wiek Liczba zamachów W tym zakończone zgonem
9 lat i mniej 0 0
14-10 30 12
15-19 343 165
20-24 525 288
25-29 562 314
30-34 525 337
35-39 459 316
40-44 455 333
45-49 508 375
50-54 636 510
55-59 612 518
60-64 443 379
65-69 213 192
70-74 137 126
75-79 130 120
80-84 93 87
85 i więcej 79 73
wiek nieustalony 41 32