Znęcanie się nad zwierzętami - Statystyka

Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami

Informujemy, iż od 2013 roku obowiązuje nowy system generowania danych statystycznych przez Policję.

Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję.

Zmienił się także sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Poprzednio czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego.

Dane dotyczące 2014 roku wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), zgodnie z którym Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. Oznacza to, iż publikowane dane za 2014 rok nie zawierają informacji na temat czynów karalnych nieletnich.

 

Ustawa o ochronie zwierząt art. 35 ust. 1-2, art. 36 ust. 1-2.

  Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Wskaźnik wykrycia  (w %) Liczba podejrzanych
2014 2 214 1 483 58,0 806
2013 2 174 1 439 60,1 789
2012 2 170 1 503 60,4 829
2011 1 956 1 441 62,0 786
2010 1 754 1 272 65,4 803
2009 1.785 1 386 66,5 815
2008 1 940 1 504 65,6 870
2007 1 522 1 237 70,2 768
2006 1 526 1 132 69,5 677
2005 1 418 1 129 69,1 666
2004 1 283 991 69,4 590
2003 1 187 845 64,8 450