Statystyki z lat 50-tych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyki z lat 50-tych

Prowadzone dochodzenia w latach 1950 – 1959 według kategorii przestępstw

 
1950
1951
1952
1953
1954
OGÓŁEM
- w tym
203.376
323.505
351.467
341.658
313.555
zabójstwa
901
1.149
751
701
749
rozboje
2.089
2.186
1.405
1.455
2.066
ciężkie uszkodzenie ciała
3.434
-
-
-
4.701
dzieciobójstwo
288
-
-
72
57
kradzieże razem
- w tym
mieszkaniowe
kieszonkowe
101.266
 
24.533
5.736
144.355
 
19.982
7.281
 
155.873
 
18.867
6.860
188.171
 
18.983
7.275
202.669
 
19.188
9.325
fałszerstwo pieniędzy
37
22
18
16
2
fałszerstwo dokumentów
1.704
2.256
3.106
3.254
1.667
oszustwo
3.141
4.650
4.340
3.174
3.104
włóczęgostwo i żebractwo
-
4.813
4.346
3.037
6.130
samobójstwo
-
1.403
931
846
816

 
 

 
1955
1956
1957
1958
1959
OGÓŁEM
- w tym
339.840
369.002
405.145
424.446
429.270
zabójstwa
707
681
932
803
685
rozboje
2.503
2.905
3.185
2.566
2.680
ciężkie uszkodzenie ciała
7.248
8.163
9.046
8.350
7.692
dzieciobójstwo
99
66
87
75
68
kradzieże razem
- w tym
mieszkaniowe
kieszonkowe
227.425
 
19.596
9.215
228.359
 
20.282
7.119
245.561
 
19.061
5.520
229.787
 
22.986
5.428
216.053
 
21.771
5.817
fałszerstwo pieniędzy
-
-
-
-
-
fałszerstwo dokumentów
-
-
-
-
-
oszustwo
3.121
4.152
4.688
7.560
7.686
włóczęgostwo i żebractwo
-
-
-
-
-
samobójstwo
788
927
1.446
1.564
1.823

- brak danych

Powrót na górę strony