3-miesięczne

Przestępstwa w okresie styczeń - marzec 2009 r.

Podczas 3 miesięcy 2009 r. spadła liczba wszczętych postępowań karnych w odniesieniu do wszystkich przestępstw o 6,3%. Spadek ten dotyczy także przestępstw o charakterze kryminalnym i wynosi 6,6%. Zdecydowanie aktywniej Policja walczyła z przestępstwami narkotykowymi, stąd w tej kategorii odnotowano 7,8% wzrost wszczętych postępowań.

W okresie styczeń - marzec 2009 na szczególną uwagę zasługuje wysoka wykrywalność sprawców przestępstw. Wyniosła ona 73,9% czyli praktycznie w przypadku każdych trzech na cztery przestępstwa zostają ustaleni podejrzani i osoby te otrzymują zarzuty karne. Wykrywalność na tym poziomie jest najwyższą z dotychczasowych w historii Policji. Tylko w ciągu ostatniego roku wzrosła o 3,5% (porównując styczeń - marzec 2009 do stycznia - marca 2008).

W przypadku wszystkich najważniejszych kategorii przestępstw, zarówno przeciwko życiu i zdrowiu, jak też przeciwko mieniu, Policja odnotowała spadek liczby wszczętych postępowań. Łącznie wszczęto 212 193 postępowania, w tym 151 632 o przestępstwa kryminalne, 17 968 - o przestępstwa gospodarcze i 17 968 o przestępstwa drogowe.

Jedynie w przypadku zabójstw liczba wszczętych postępowań utrzymała się na tym samym poziomie. Zarówno w pierwszym kwartale 2008 jak i rok później postępowań karnych w sprawach o zabójstwo wszczęto 178.  Spadki w liczbach wszczętych postępowań są następujące:

 • uszczerbki na zdrowiu - o 9,3% (spadek z 4 622 do 4 193)
 • bójki lub pobicia - o 9,1% (spadek z 3 212 do 2 920)
 • zgwałcenia - o 8,8% (spadek z 434 do 396)
 • przestępstwa rozbójnicze - o 5,7% (spadek z 4 755 do 4 485)
 • kradzież z włamaniem - o 5,4% (spadek z 28 400 do 26 849)
 • kradzież cudzej rzeczy - o 12,9% (spadek z 48 565 do 42 289), w tym samochodu - o 6 % (spadek z 4 191 do 3 940)
 • oszustwa o charakterze kryminalnym - o 6,8% (spadek z 7 188 do 6 699)
 • fałszerstwa o charakterze kryminalnym - o 3,5% (spadek z 8 002 do 7 722)

Jednocześnie aktywność Policji pozwoliła na wszczęcie większej liczby postępowań karnych w związku z narkotykami. Wzrost wyniósł tutaj 7,8% ( wzrost z 4 482 do 4 834).

Podczas trzech miesięcy 2009 r. zakończone zostały zarówno postępowania wszczęte właśnie w tym okresie, jak też postępowania wszczęte wcześniej, np. w roku 2008 lub nawet latach wcześniejszych. Ogółem Policja zakończyła 214 735 postępowań karnych. W wyniku zakończenia tych postępowań ustalono niżej wymienione liczby przestępstw stwierdzonych (do części z nich doszło w okresie styczeń - marzec 2009, ale do niektóre zaistniały we wcześniejszych latach). Łącznie stwierdzono 257 012 przestępstw, w tym 170 941 przestępstw o charakterze kryminalnym, 43 424 przestępstwa o charakterze gospodarczym i 31 494 przestępstwa drogowe.

 • zabójstwa - 204 przestępstwa stwierdzone
 • uszczerbki na zdrowiu - 3 666 przestępstw stwierdzonych
 • bójki lub pobicia - 3 183 przestępstwa stwierdzone
 • zgwałcenia - 370 przestępstw stwierdzonych
 • przestępstwa rozbójnicze - 6 997 przestępstw stwierdzonych
 • kradzież z włamaniem - 28 494 przestępstwa stwierdzone
 • kradzież cudzej rzeczy - 40 495 przestępstw stwierdzonych, w tym kradzież samochodu - 3 672 przestępstwa stwierdzone
 • oszustwa o charakterze kryminalnym - 6 922 przestępstwa stwierdzone
 • fałszerstwa o charakterze kryminalnym -  10 846 przestępstw stwierdzonych
 • przestępstwa narkotykowe - 21 753 przestępstwa stwierdzone

Biorąc pod uwagę wszystkie przestępstwa kryminalne spadek liczby przestępstw stwierdzonych wyniósł 2,2%, natomiast biorąc pod uwagę pakiet pięciu przestępstw uważanych za najbardziej dokuczliwe dla obywatela: udział w bójce lub pobiciu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu i przestępstwa rozbójnicze, spadek wyniósł 8,4%.

Powrót na górę strony