3-miesięczne

Mniej przestępstw w I kwartale 2008 roku

Zdecydowany spadek przestępczości ogólnej oraz kryminalnej odnotowano w statystykach policyjnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku. Znacznie zmniejszyła się liczba najpoważniejszych przestępstw, zarówno przeciwko życiu i zdrowiu, jak też przeciwko mieniu. Spadkowi temu towarzyszy wysoka skuteczność ścigania sprawców przestępstw – obecnie wynosi ona ponad 70%.

O ponad 16% (z 300.015 do 251.418) zmalała w pierwszym kwartale 2008 roku ogólna liczba zgłoszonych i ujawnionych przez policje przestępstw. Jednocześnie o ponad 27,5 tysiąca(z 202.592 do 174.728) spadła także liczba przestępstw kryminalnych. Procentowo jest to spadek o 13,8%. Duży spadek – o 19,1 % - policja odnotowała także w kategorii przestępstw gospodarczych (z 41.046 do 33.206).
Od stycznia do marca 2008 roku mniej było zatem zabójstw, kradzieży, włamań, kradzieży samochodów, zgwałceń, bójek, przestępstw rozbójniczych, przestępstw narkotykowych i korupcyjnych.


Spadki odnotowano w następujących kategoriach:
• liczba zabójstw zmniejszyła się o 20 % (spadek z 220 do 176), w tym zabójstw o charakterze rabunkowym – aż o 40 % (spadek z 20 do 12),
• liczba kradzieży samochodów spadła o 30,5 % ,
• zgwałceń – o 37,1 % (spadek z 518 do 326),
• uszczerbków na zdrowiu – o 13,5 % (spadek z 3.857 do 3.335),
• bójek i pobić - o 5,4 %, ( spadek z 3.681 do 3.482), w tym bójek i pobić z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia - o 24,2 % (spadek z 153 do 116),
• kradzieży rozbójniczych, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – o 16,5% (spadek z 7.835 do 6.543), w tym rozbojów przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego narzędzia o 24,2% (spadek z 534 do 405) ,
• kradzieży cudzej rzeczy o 15,3 % (spadek z 54.775 do 46.409),
• kradzieży z włamaniem o 18,5 % (spadek z 36.750 do 29.964),
• przestępstw narkotykowych o 33,9 % (spadek z 21.275 do 14.068),
• przestępstw korupcyjnych o 27 % (spadek z 2.875 do 2.099).


W opisywanym okresie policja objęła ściganiem karnym 120.963 podejrzanych, w tym 14.479 nieletnich.
Wykrywalność ogółu przestępstw wynosi 70,4 % (rok wcześniej było to 70,5 % w tym przestępstw kryminalnych 58,8 % (rok wcześniej – 57,8 %).
Wraz ze spadkiem liczby przestępstw zmniejszył się także wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną na 100 tysięcy ludności. Wynosi on 659,6 podczas gdy rok wcześniej wynosił 783,8
 

Powrót na górę strony