3-miesięczne

Mniej przestępstw w I kwartale 2008 roku

Zdecydowany spadek przestępczości ogólnej oraz kryminalnej odnotowano w statystykach policyjnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku. Znacznie zmniejszyła się liczba najpoważniejszych przestępstw, zarówno przeciwko życiu i zdrowiu, jak też przeciwko mieniu. Spadkowi temu towarzyszy wysoka skuteczność ścigania sprawców przestępstw – obecnie wynosi ona ponad 70%.

O ponad 16% (z 300.015 do 251.418) zmalała w pierwszym kwartale 2008 roku ogólna liczba zgłoszonych i ujawnionych przez policje przestępstw. Jednocześnie o ponad 27,5 tysiąca(z 202.592 do 174.728) spadła także liczba przestępstw kryminalnych. Procentowo jest to spadek o 13,8%. Duży spadek – o 19,1 % - policja odnotowała także w kategorii przestępstw gospodarczych (z 41.046 do 33.206).
Od stycznia do marca 2008 roku mniej było zatem zabójstw, kradzieży, włamań, kradzieży samochodów, zgwałceń, bójek, przestępstw rozbójniczych, przestępstw narkotykowych i korupcyjnych.


Spadki odnotowano w następujących kategoriach:
• liczba zabójstw zmniejszyła się o 20 % (spadek z 220 do 176), w tym zabójstw o charakterze rabunkowym – aż o 40 % (spadek z 20 do 12),
• liczba kradzieży samochodów spadła o 30,5 % ,
• zgwałceń – o 37,1 % (spadek z 518 do 326),
• uszczerbków na zdrowiu – o 13,5 % (spadek z 3.857 do 3.335),
• bójek i pobić - o 5,4 %, ( spadek z 3.681 do 3.482), w tym bójek i pobić z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia - o 24,2 % (spadek z 153 do 116),
• kradzieży rozbójniczych, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – o 16,5% (spadek z 7.835 do 6.543), w tym rozbojów przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego narzędzia o 24,2% (spadek z 534 do 405) ,
• kradzieży cudzej rzeczy o 15,3 % (spadek z 54.775 do 46.409),
• kradzieży z włamaniem o 18,5 % (spadek z 36.750 do 29.964),
• przestępstw narkotykowych o 33,9 % (spadek z 21.275 do 14.068),
• przestępstw korupcyjnych o 27 % (spadek z 2.875 do 2.099).


W opisywanym okresie policja objęła ściganiem karnym 120.963 podejrzanych, w tym 14.479 nieletnich.
Wykrywalność ogółu przestępstw wynosi 70,4 % (rok wcześniej było to 70,5 % w tym przestępstw kryminalnych 58,8 % (rok wcześniej – 57,8 %).
Wraz ze spadkiem liczby przestępstw zmniejszył się także wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną na 100 tysięcy ludności. Wynosi on 659,6 podczas gdy rok wcześniej wynosił 783,8
 

Powrót na górę strony
Polska Policja