6-miesięczne

Spadek przestępczości w I półroczu 2009 r.

Spada liczba wszczętych postępowań o przestępstwa kryminalne przy jednoczesnym wzroście wykrywalności. Spada liczba wypadków drogowych. Policja coraz aktywniej ujawnia przestępstwa narkotykowe i gospodarcze. Tak najogólniej można podsumować I półrocze 2009 r. Tendencje spadkowe nie są może tak duże jak dwa czy trzy lata temu, ale - co najważniejsze - pozytywna tendencja ograniczania przestępczości jest utrzymana.

SPADEK PRZESTĘPCZOŚCI

Analiza stanu przestępczości w Polsce, dokonana na podstawie liczby wszczętych przez Policję postępowań w sprawach o przestępstwa, pokazuje, że pozytywne trendy w zakresie walki z przestępczością zostały utrzymane. Biorąc pod uwagę przestępczość ogółem, w pierwszym półroczu 2009 r. wszczęto ogółem 467.360 postępowań karnych czyli o 1,8 % mniej aniżeli rok wcześniej. To, co szczególnie ważne, to spadek przestępstw kryminalnych, czyli tych najbardziej dolegliwych społecznie. Od stycznia do czerwca 2009 r. wszczęto ich 329.295, czyli o 1,5 % mniej niż rok wcześniej. Spadek ten pokazuje, że tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę wszczynanych postępowań, utrzymuje się od wielu lat.
Dla porównania, warto zauważyć, że jeszcze 10 lat temu (w I półroczu 1999 r.) zostało wszczętych prawie 509 tys. postępowań karnych, w tym ponad 463 tys. o przestępstwa kryminalne.
Taki spadek liczby wszczętych postępowań o przestępstwa kryminalne na przestrzeni dziesięciu lat oznacza, że średnio w ciągu każdego dnia wszczynano ich mniej o prawie 740 (porównując półrocze 1999 do półrocza 2009).

Liczba podejrzanych zarejestrowanych w półroczu 2009 r. wyniosła 255.760, w tym 28.302 nieletnich. Było to niewiele mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy zarejestrowano 262.306 podejrzanych, w tym 29.535 nieletnich


BARDZO WYSOKA WYKRYWALNOŚĆ


Wraz z ograniczeniem liczby przestępstw, konsekwentnie rośnie skuteczność ścigania ich sprawców. Od stycznia do czerwca 2009 roku wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 71,8 % , co oznacza w praktyce, że na każde 4 zarejestrowane przestępstwa, 3 kończą się postawieniem sprawcom zarzutów karnych.
Wzrost skuteczności ścigania sprawców przestępstw dotyczy także przestępstw kryminalnych i wynosi 58,9 %. Tylko w ciągu ostatniego roku (porównując styczeń – czerwiec 2009 do stycznia – czerwca 2008) ogólna wykrywalność wzrosła o 2,7 %, tak samo jak w sprawach kryminalnych – także 2,7 %. Pozytywne, długoletnie tendencje w zakresie ograniczenia przestępczości są również widoczne na tym polu. Jeszcze 10 lat temu, w I półroczu 1999 r. wykrywalność ogółu przestępstw wyniosła 49,2%, a przestępstw kryminalnych 44,9%.
Podczas 10 lat Policja poprawiła swoją wykrywalność ogólną o 22,6%, w przypadku przestępstw kryminalnych wzrost ten wyniósł 14 %.


MNIEJ KRADZIEŻY, WŁAMAŃ, ROZBOJÓW, POBIĆ

Spadek liczby przestępstw dla zwykłego obywatela wiąże się z mniejszym ryzykiem stania się ofiarą przestępstwa. Szczególną wagę Policja przykłada do walki z przestępczością dotkliwą społecznie, czyli kradzieżami, włamaniami, bójkami, rozbojami czy pobiciami. W przypadku wszystkich najważniejszych kategorii przestępstw, zarówno przeciwko życiu i zdrowiu, jak też przeciwko mieniu, Policja odnotowała spadek liczby wszczętych postępowań w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Spadki w liczbach wszczętych postępowań są następujące:
• zabójstwa – mniej o 3,6 % (spadek z 357 do 344)
• uszczerbki na zdrowiu – mniej o 9,5 % (spadek z 9.964 do 9.021)
• bójki lub pobicia – mniej o 6,7 % (spadek z 6.920 do 6.455)
• zgwałcenia – mniej o 10,2 % (spadek z 949 do 852)
• przestępstwa rozbójnicze – mniej o 6,8 % (spadek z 9.523 do 8.873)
• kradzież cudzej rzeczy – mniej o 7,8 % (spadek z 101.796 do 93.903), w tym samochodu – mniej o 2,1 % (spadek z 8.327 do 8.155)
• oszustwa o charakterze kryminalnym – mniej o 5,1 % (spadek z 14.082 do 13.368)
Nieznacznie – o 0,4% - wzrosła liczba wszczętych postępowań w sprawach kradzieży z włamaniem ( z 54.877 do 55.120).

SKUTECZNA WALKA Z NARKOBIZNESEM

Z roku na rok Policja udoskonala swoje struktury zwalczające przestępczość narkotykową. Oprócz dynamicznie uderzającego w zorganizowaną przestępczość narkotykową CBŚ, aktywnie pracują policjanci pionów kryminalnych (w każdej komendzie Policji w Polsce zorganizowano komórki antynarkotykowe), zwalczający drobniejszą, choć nie mniej groźną, przestępczość tego rodzaju. W 2008 r. tylko policjanci Centralnego Biura Śledczego objęli zainteresowaniem 147 grup przestępczych, zajmujących się zorganizowaną przestępczością narkotykową, zlikwidowali 15 laboratoriów narkotyków syntetycznych, zabezpieczyli łącznie ponad 730 kg narkotyków. Większa aktywność Policji przełożyła się na wszczęcie większej liczby postępowań karnych. Jeszcze rok temu od stycznia do czerwca odnotowano ich 9.235, zaś w tym roku już 10.085 (wzrost o 9,2%). Zarzuty popełniania przestępstwa narkotykowego usłyszały 13.924 osoby.
Aktywniej także Policja szukała sprawców przestępstw gospodarczych. Zostało wszczętych więcej o 3,2 % postępowań karnych (wzrost z 35.554 do 36.674), Zarzutami karnymi objęto 26.414 podejrzanych.

MNIEJ WYPADKÓW DROGOWYCH, MNIEJ ZABITYCH, MNIEJ RANNYCH

Pierwsza połowa 2009 roku to na drogach całego kraju 19.756 wypadków, w których zginęło 1.911 osób a 25.259 odniosło rany. Liczby te są duże i ciągle szokują, jednak warto zauważyć, że są one znacznie niższe aniżeli rok wcześniej. Dane za półrocze 2009 r. w porównaniu do półrocza 2008 pokazują, że na drogach było mniej o 3.250 wypadków, liczba zabitych zmalała o 533 osoby, a liczba rannych zmalała o 3.848 osób. Policjanci wyeliminowali z ruchu 82.008 nietrzeźwych kierujących.
Warto podkreślić, że co szóste wszczynane postępowanie karne dotyczy przestępstwa drogowego. Podczas 6 miesięcy 2009 r. wszczęto 81.214 postępowań karnych o przestępstwa drogowe. To o 4,6 % mniej niż rok wcześniej, kiedy to wszczętych postępowań było 85.115. Zarzuty usłyszało 72.555 podejrzanych, wśród których 65.596 to podejrzani o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

POLACY LEPIEJ OCENIAJĄ POLICJĘ

Na ocenę poziomu bezpieczeństwa nie należy patrzeć tylko przez pryzmat liczb i tabel statystycznych. Bardzo ważne są także oceny społeczne pracy Policji. Z ostatnich badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w marcu 2009 r. wynika, że 72% Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Jeszcze 7 lat temu (w 2001 r.) odsetek ten wynosił 46 %. Jednocześnie we wskazywanym okresie zmalał odsetek złych ocen Policji. W 2001 r. Policję źle oceniało 43 % respondentów, podczas gdy w 2009 r. – tylko 21 %.
W porównaniu z innymi podmiotami, takimi jak sądy i prokuratury, Policja otrzymała około dwukrotnie więcej ocen pozytywnych. Jest jedną z najlepiej odbieranych instytucji w Polsce. Oceny Policji są wysokie i stabilne (od 2 lat na podobnym poziomie).

SPOŁECZNE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

W odczuciu Polaków Polska jest krajem coraz bezpieczniejszym. Ponad 77,2 % Polaków twierdzi, że nie boi się spacerować po zmroku i czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Blisko 70 % badanych uważa włamanie do swojego domu czy mieszkania za mało prawdopodobne, zaś 57 % ankietowanych ocenia, że Policja jest skuteczna w walce z przestępczością. Takie są wyniki badań przeprowadzonych wśród 17 tysięcy Polaków w wieku powyżej 15 roku życia w lutym 2009 r.
 

Powrót na górę strony