6-miesięczne

Mniej przestępstw gospodarczych w pierwszym półroczu 2008 roku

Podczas pierwszych sześciu miesięcy 2008 roku policjanci stwierdzili 76.523 przestępstw o charakterze gospodarczym tj. o 12,1 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do zdecydowanej większości takich czynów (65.587) doszło w miastach. Wykrytych zostało 95,3 % przestępstw ( tj. 73.223). Wskaźnik wykrycia pozostał więc na identycznym poziomie jak rok wcześniej.

Wykrywaniem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej zajmuje się ponad 3.100 policjantów. Są to specjaliści pracujący zarówno operacyjnie, jak i procesowo w jednostkach różnego szczebla - od komisariatów po komendy miejskie, powiatowe i wojewódzkie, aż do komendy głównej Policji.

O popełnienie przestępstw gospodarczych było podejrzanych 26.739 osób dorosłych i 345 nieletnich. 989 sprawców zostało tymczasowo aresztowanych. Straty, jakie w wyniku tych przestępstw ponieśli pokrzywdzeni wyniosły 846.107.418 zł. Kwota nielegalnego obrotu wyniosła 136.284.353 zł, kwota łapówek - 7.061.825 zł, natomiast kwota uszczupleń podatkowych - 301.490.873.

W 38.527 zakończonych postępowaniach Policja zabezpieczyła mienie w 3.177 sprawach na kwotę 79.617.883 zł.

Do najczęstszych przestępstw gospodarczych należą:

• oszustwa gospodarcze – 23.560
• fałszerstwa gospodarcze – 10.199
• przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – 7.113
• przestępstwa z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – 5.358
• przestępstwa korupcyjne – 4.695
• przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego – 1.054
• przestępstwa z ustawy prawo własności przemysłowej – 909

Sprawcami przestępstw o charakterze gospodarczym najczęściej są Polacy. Tak było w 72.251 przypadkach. W 396 byli to cudzoziemcy, w 128 wspólnie Polacy i cudzoziemcy ( w 3.748 nie ustalono).

W wyniku tych przestępstw zostały pokrzywdzone 50.134 osoby, w tym 4 cudzoziemców. Wśród 27.084 podejrzanych było 6.723 kobiet.

Wiek podejrzanych kształtuje się następująco:

• Do 16 lat – 345
• 17 – 20 lat – 1.467
• 21 – 24 lata – 2.684
• 25 – 29 lat – 3.518
• 30 – 49 lat – 12.839
• 50 lat i więcej - 6.231

Wśród sprawców znalazły się także osoby niepoczytalne (51 sprawców) oraz dzieci do 13 roku życia (27 osób).

 

Powrót na górę strony