6-miesięczne

Spadek liczby przestępstw i coraz lepsza wykrywalność w I półroczu 2008 roku

Przez sześć pierwszych miesięcy 2008 r. Policja zarejestrowała 547.802 przestępstwa stwierdzone czyli o 10.8 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie coraz częściej sprawca przestępstwa nie ma szans na uniknięcie odpowiedzialności – wykrywalność przestępstw wzrosła do prawie 70 %. Zmniejszyła się zarówno liczba przestępstw kryminalnych, która wyniosła 371.905 (spadek o 10,4 %), jak też liczba przestępstw gospodarczych. Tych ostatnich zarejestrowano 76.523 czyli 12,9 % mniej niż rok wcześniej.

Z danych Policji wynika, że poprawiła się wykrywalność ogółu przestępstw – wzrosła o 0,6 % do poziomu 69,1 %. Reguła ta dotyczy także przestępstw kryminalnych – nastąpił wzrost wykrywalności o 1,1 % tj. do poziomu 56,2 %.

Spadła zarówno liczba najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, jak też przeciwko mieniu.

Na szczególną uwagę zasługuje:
• spadek liczby zabójstw o 12 %. (odnotowano 387)
• spadek liczby zgwałceń o 22,8% (odnotowano 768)
• spadek kradzieży samochodów o 23,3 % (odnotowano 8.334)
• spadek kradzieży z włamaniem o 16,2 % (odnotowano 62.667)
• spadek kradzieży cudzej rzeczy o 13,1 % (odnotowano 102.608)
• spadek przestępstw rozbójniczych o 8,3 % (odnotowano 14.387)

Zmniejszyła się także liczba przestępstw narkotykowych – o 21,9 %, zarejestrowano ich 30.831. Zdecydowanie mniej było także przestępstw korupcyjnych – o 20,6 %, zarejestrowano ich 4.695.

Nieznacznie wzrosła:
• liczba bójek i pobić – wzrost o 1,2 % (odnotowano 7.388)
• liczba oszustw kryminalnych – wzrost o 0,4 % (odnotowano 19.271) oraz oszustw gospodarczych – wzrost o 3,6 % ( odnotowano 23.560)

Co siódme popełnione w Polsce przestępstwo to przestępstwo drogowe. Liczba tych przestępstw także systematycznie spada – było ich mniej o 8,7% czyli doszło do 77.942.

W 39.473 postępowaniach przygotowawczych zabezpieczono mienie na kwotę 171.427.157 zł.
Odzyskane zostało mienie w 25.029 przestępstwach na łączną sumę 91.374.041 zł.

Przestępczość nieletnich kształtuje się na nieco niższym poziomie (spadek o 6,6 %) niż rok wcześniej. Wśród 262.306 ogółu podejrzanych było 29.536 nieletnich.
 

Powrót na górę strony