6-miesięczne

Przestępczość nadal spada - półrocze 2006

Przez sześć pierwszych miesięcy 2006 roku zmniejszyła się (w stosunku do pierwszego półrocza 2005 roku) liczba przestępstw o charakterze kryminalnym - o 10,0 proc. i wyniosła 441.668. Policja wykryła 51,4 % sprawców - o 2,7% więcej niż przed rokiem.

Na szczególną uwagę zasługuje m.in.

• spadek kradzieży samochodów – aż o 27,8 % (ze wzrostem wykrywalności o 2,3 % do poziomu 17,1 proc), co oznacza, że było ich mniej o 6.009

• spadek kradzieży z włamaniem - o 19,0 proc (ze wzrostem wykrywalności o 3,0 proc do poziomu 30,1 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 20.793

• spadek kradzieży cudzej rzeczy - o 13,7 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 0,5 % do poziomu 25,6 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 20.505

• spadek przestępstw rozbójniczych - o 11,9 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 2,9 proc. do poziomu 60,7 %), co oznacza, że było ich mniej o 2.580, w tym spadek rozbojów z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia 0 18 %, ze wzrostem wykrywalności o 0,2 % do poziomu 44,6 %) , co oznacza, że było ich mniej o 380

• spadek przestępstw zgwałcenia - o 9,8 proc. (z niewielkim spadkiem wykrywalności o 1,4 proc. do poziomu 85,3 %), co oznacza, że było ich mniej o 99

Wzrosła wykrywalność zabójstw o 3,5 %proc. do poziomu 94,0 proc. Spadła liczba zabójstw na zlecenie (z 9 do 4), mniej było też zabójstw na tle rabunkowym. Natomiast ogólna liczba zabójstw nieznacznie bo tylko o 9 wzrosła (z 391do 400) ponieważ w polskich realiach dominują wciąż morderstwa dokonane pod wpływem alkoholu (wciąż rośnie jego spożycie). Ofiarami zabójców najczęściej byli ich znajomi lub wręcz członkowie rodzin.

Policjanci ujawnili więcej niż przed rokiem przestępstw narkotykowych – o 6,5 %, (zarejestrowano ich 39.697). Zarzuty przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii przedstawiono 14.623 podejrzanym.

83.574 – tyle zanotowano w pierwszym półroczu 2006 r. przestępstw drogowych. Ich liczba spada – o 3,0 proc. Policjanci ustalili 73.544 podejrzanych o przestępstwa z art. 178 a (nietrzeźwi kierujący), czyli o 6,8 proc więcej niż w okresie w pierwszych sześciu miesiącach 2005 r.
 

Powrót na górę strony