9-miesięczne

Przestępczość w okresie I - IX. 2008

Przez dziewięć miesięcy 2008 r. Policja zarejestrowała 797 821 przestępstw stwierdzonych czyli o 7,6 proc. mniej niż w okresie styczeń - wrzesień 2007 r. Oznacza to, że średnio każdego dnia nie doszło do prawie 250 przestępstw. Szczególnie zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych - o 8,7 proc. i wyniosła 539 343. Jednocześnie ze spadkiem liczby przestępstw poprawiła się także ich wykrywalność - wzrosła o 1,3 proc. do poziomu 67,6 proc. Reguła ta dotyczy nie tylko przestępczości ogólnej, ale także kryminalnej - zanotowano wzrost do poziomu 53,8 proc. oraz gospodarczej - wzrost do poziomu 94,9 proc.

 

Na szczególną uwagę zasługuje:

  • duży spadek liczby zabójstw - o 14 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 0,1 proc. do poziomu 94,3 proc), co oznacza, że było ich mniej o 86
  • bardzo duży spadek kradzieży samochodów - aż o 20,4 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 4 proc. do poziomu 24,3 proc), co oznacza, że było ich mniej o 3.189
  • duży spadek kradzieży z włamaniem - o 14,8 proc (ze wzrostem wykrywalności o 2,1 proc do poziomu 32,2 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 15.632
  • duży spadek kradzieży cudzej rzeczy - o 11,8 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 1.7 proc. do poziomu 27,8 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 20.928
  • spadek przestępstw rozbójniczych - o 5,5 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 1,4 proc. do poziomu 66,8 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 1.148,
  • bardzo duży spadek przestępstw zgwałcenia - o 19,6 proc. (ze spadkiem wykrywalności o 5,6 proc. do poziomu 81,4 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 268
  • spadek przestępstw uszczerbku na zdrowiu - o 3,5 proc. (z niewielkim spadkiem wykrywalności o 1,9 proc. do poziomu 86,9 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 371

 

Wzrosła niestety nieznacznie ogólna  liczba bójek i pobić - o 2,2 proc czyli przestępstw tych było więcej o 222 (z niewielkim spadkiem wykrywalności o 0,6 proc. do poziomu 80 proc.). Jednocześnie zmniejszyła się liczba bójek i pobić z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia o 11,3 %, (ze wzrostem wykrywalności o 0,4 proc. do poziomu 76,4 proc) czyli było ich mniej o 51.

Wybrane kategorie przestępstw Liczba przestępstw stwierdzonych
zabójstwo o motywie rabunkowym 46
zabójstwo o motywie seksualnym 16
zabójstwo o motywie „na zlecenie” 8
zabójstwo o motywie nieporozumień rodzinnych 177
zabójstwo o motywie nieustalonym 125
zabójstwo o motywie innym 158
dzieciobójstwo 10
uszczerbek na zdrowiu 10.217
udział w bójce lub pobiciu 10.480
zgwałcenie 1.097
znęcanie się nad rodziną 15.220
kradzież cudzej rzeczy 156.181
- w tym kradzież samochodu 12.465
kradzież z włamaniem 89.862
rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 19.619
oszustwo kryminalne 25.270
uszkodzenie rzeczy 51.510
krótkotrwały zabór pojazdu 3.799
paserstwo 9.438
fałszerstwo kryminalne 28.986
przestępstwa narkotykowe 44.080
przestępstwa korupcyjne 6.160
oszustwo gospodarcze 31.343
fałszerstwo gospodarcze 13.907
przestępstwa z prawa autorskiego i własności przemysłowej 8.233
przestępstwa drogowe 123.143

Ogólna liczba podejrzanych (dorosłych i nieletnich) wyniosła 383.576, wobec 333.706 wnioskowano o sporządzenie aktu oskarżenia, natomiast 15.517 zostało tymczasowo aresztowanych.

Liczba podejrzanych nieletnich nieco się zmniejszyła - policjanci ustalili 40.055 takich podejrzanych. W stosunku do ogółu podejrzanych było ich 10,4 proc

 

Ogólna liczba podejrzanych (dorosłych i nieletnich) wyniosła 383.576, wobec 333.706 wnioskowano o sporządzenie aktu oskarżenia, natomiast 15.517 zostało tymczasowo aresztowanych.

Liczba podejrzanych nieletnich nieco się zmniejszyła - policjanci ustalili 40.055 takich podejrzanych. W stosunku do ogółu podejrzanych było ich 10,4 proc

 

Powrót na górę strony