9-miesięczne

Statystyczne podsumowanie poziomu przestępczości styczeń - wrzesień 2009 r.

Uzyskane podczas trzech kwartałów 2009 roku wyniki statystyczne pokazują utrzymującą się tendencję spadkową w zakresie wszczynania postępowań przygotowawczych dotyczących przestępczości szczególnie uciążliwej dla obywateli. Niektóre kategorie przestępstw – udział w bójce lub pobiciu, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie mienia – postrzegane są jako bardzo dolegliwe i na podstawie ich liczby dokonywana jest społeczna ocena poziomu bezpieczeństwa.

Na uwagę zasługuje też fakt, że wymienione wyżej kategorie przestępstw liczą sobie tylko 7 pozycji (podczas gdy cała policyjna statystyka obejmuje około 500 różnych przestępstw), a jednocześnie stanowią prawie 45 % ogółu wszczętych postępowań karnych.
Dlatego dynamika wszczętych postępowań w tych sprawach najlepiej pokazuje statystyczny poziom przestępczości za 9 miesięcy 2009 r,

Podczas trzech kwartałów 2009 r. Policja wszczęła łącznie 329.466 postępowań karnych w wymienionych kategoriach. To o 0,7 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W poszczególnych kategoriach dane statystyczne prezentują się następująco:
• bójka lub pobicie – spadek o 6,6 % - wszczęto 9.721 postępowań, czyli o 689 mniej
• uszczerbek na zdrowiu – spadek o 7,7 % - wszczęto 14.168 postępowań, czyli o 1.188 mniej
• kradzież cudzej rzeczy – spadek o 3,4 % - wszczęto 151.238 postępowań, czyli o 5.383 mniej
• kradzież samochodu – spadek o 1,8 % - wszczęto 12.297 postępowań, czyli o 227 mniej
• rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze – spadek o 4,4 % - wszczęto 13.089 postępowań, czyli o 607 mniej
• kradzież z włamaniem – wzrost o 5,6 % - wszczęto 84.192 postępowań, czyli o 4.455 więcej
• uszkodzenie mienia – wzrost o 2 % - wszczęto 57.058 postępowań, czyli o 1.134 mniej

W wymienionych wyżej kategoriach nastąpił spadek wszczętych postępowań o 2.278 , czyli średnio każdego dnia Policja wszczynała o 84 postępowania mniej.

Spadek liczby wszczętych postępowań Policja odnotowała także w kategorii zabójstw. Wszczęto 18 spraw mniej, co wygenerowało spadek na poziomie 3,3 %.

W podsumowaniu trzech kwartałów na uwagę zasługuje także bardzo duża aktywność w ujawnianiu i zwalczaniu przestępstw narkotykowych i gospodarczych. Policjanci wszczęli 0 4,6 % więcej postępowań o przestępstwa gospodarcze (wszczęto 54.669, czyli 2.419 więcej). Podobnie wysoką aktywność policjanci przejawiali w stosunku do przestępczości narkotykowej. Wszczęto więcej o 5,4 % postępowań karnych ( tj. 14.992 czyli o 772 więcej).

Cały czas utrzymuje się także bardzo wysoka wykrywalność ogółu przestępstw. Za 9 miesięcy 2009 r. wynosi ona 69,5 i jest wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,9 %. W 7 kategoriach najbardziej uciążliwych dla obywatela również nastąpił wzrost wykrywalności – o 1,2 % - do poziomu 35,9 %.

 

Powrót na górę strony