9-miesięczne

Przestępczość w okresie styczeń - wrzesień 2006

Przez dziewięć miesięcy 2006 r. Policja zarejestrowała 940.232 przestępstwa stwierdzone czyli o 6,9 proc. mniej niż w okresie styczeń - wrzesień 2005 r. Liczba przestępstw kryminalnych zmniejszyła się o 10,7 proc. i wyniosła 650.582. Utrzymuje się, wynikający ze zwiększonej aktywności, dynamiczny wzrost ujawnionych przestępstw gospodarczych o 5,4 proc.

Przez dziewięć miesięcy 2006 r. Policja zarejestrowała 940.232 przestępstwa stwierdzone czyli o 6,9 proc. mniej niż w okresie styczeń - wrzesień 2005 r. Szczególnie zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych - o 10,7 proc. i wyniosła 650.582. Utrzymuje się natomiast, wynikający ze zwiększonej aktywności, dynamiczny wzrost ujawnionych przestępstw gospodarczych o 5,4 proc. do poziomu 111.945 przestępstw stwierdzonych.

Znacząco poprawiła się także wykrywalność ogółu przestępstw – wzrosła o 3,5 proc. do poziomu 63,6 proc., w tym także wzrosła wykrywalność przestępstw kryminalnych o 3,0 proc. tj. do poziomu 49 proc.

Na szczególną uwagę zasługuje:

• rekordowy spadek kradzieży samochodów – aż o 30,7 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 3,3 proc. do poziomu 16,2 proc), co oznacza, że było ich mniej o 9.971
• spadek kradzieży z włamaniem - o 20,4 proc (ze wzrostem wykrywalności o 3,1 proc do poziomu 27,7 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 32.913
• spadek kradzieży cudzej rzeczy - o 13,6 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 1.0 proc. do poziomu 23,1 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 31.884
• spadek przestępstw rozbójniczych - o 14,5 proc. (ze wzrostem wykrywalności o 3,9 proc. do poziomu 58,8 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 4.437, w tym spadek rozbojów z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia o 20,1 proc, ze wzrostem wykrywalności o 3,2 proc. do poziomu 45,5 proc.) , co oznacza, że było ich mniej o 580
• spadek przestępstw zgwałcenia - o 6,7 proc. (z niewielkim spadkiem wykrywalności o 1,7 proc. do poziomu 83,3 proc.), co oznacza, że było ich mniej o 93

Wzrosła natomiast ogólna liczba bójek i pobić – o 279 przestępstw (ze wzrostem wykrywalności o 0,5 proc. do poziomu 79,2 proc.), choć zmniejszyła się liczba tych przestępstw z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia o 24,0 %, ze wzrostem wykrywalności o 2,6 proc. do poziomu 76,8 proc) czyli było ich mniej o 163

Aktywność policjantów pozwoliła także ujawnić więcej przestępstw narkotykowych – o 6,3 proc, zarejestrowano ich 54.409.

139.903 – tyle zanotowano przestępstw drogowych. Ich liczba spada – o 1,1 proc. Policjanci ustalili 124.376 podejrzanych o przestępstwa z art. 178 a (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości).

Ogólna liczba podejrzanych dorosłych wyniosła 387.690

Liczba podejrzanych nieletnich utrzymała się na podobnym poziomie co rok wcześniej. Policjanci ustalili ich 39.027 czyli o 0,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2005 r.
 

Powrót na górę strony