Przestępczość w szkole i innych placówkach oświatowych

Przestępczość w szkole i i innych placówkach oświatowych

 Dane dotyczą przestępstw popełnionych na terenie szkół podstawowych i gimanazjum

  2009 2010 2011 2012
Uszczerbek na zdrowiu 2 208 2 953 2 613 1 894
Udział w bójce lub pobiciu 1 021 1 307 1 503 1 533
Zgwałcenie 26 20 14 74
Kradzież cudzej rzeczy 2 639 2 778 2 664 2 793
włamania 650 815 785 644
Przestępstwa rozbójnicze 3 918 6.221 7 577 7 024
Przestępstwa narkotykowe 433 520 669 800
Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 2 223 2 810 2 342 2 329
- w tym naruszenie nietykalności cielesnej 212 276 246 254
Łącznie (także inne przestępstwa, nie wymienione wyżej) 21 040 26 197 28 019 24 794

 

Rok 2009

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły podstawowej, gimnazjum:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0 2.208 1.021 26 2.639 650 3.918 433

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły średniej, zawodowej:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0 139 60 7 874 159 150 291

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły wyższej, placówki naukowo badawczej, laboratorium badawczego:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
1 5 2 0 684 134 1 6

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie przedszkola, żłobka:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0 4 4 0 339 174 3 3

 

Rok 2008

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły podstawowej, gimnazjum:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
 0 1.393  1.141 9 2.803 698 4.079 432

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły średniej, zawodowej:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
 0  126 56  2  1.057 170 53 137

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły wyższej, placówki naukowo badawczej, laboratorium badawczego:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0  2 2 0 821 132  2  5

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie przedszkola, żłobka:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0  5 7 0  293 178 1  9

 

Rok 2007

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły podstawowej, gimnazjum:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
 0 1.511   957  19 3.023 896   3.037 443 

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły średniej, zawodowej:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
 1  141  82  5  1.324  240  182  358

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły wyższej, placówki naukowo badawczej, laboratorium badawczego:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
 0  3  4  1  917  164  1  15

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie przedszkola, żłobka:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
 0  7  2  4  305  173  1  9

 

Rok 2006

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły podstawowej, gimnazjum:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0 1.475 951 20 4.030 1.118 3.603 691

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły średniej, zawodowej:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
1 129 76 0 1.930 354 189 425

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły wyższej, placówki naukowo badawczej, laboratorium badawczego:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0 3 2 0 1.168 201 4 3

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie przedszkola, żłobka:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0 3 2 0 395 292 4 4

 

Rok 2005

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły podstawowej, gimnazjum:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
1 1.313 789 19 4.475 1.370 3.295 588

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły średniej, zawodowej:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0 111 85 1 2.426 525 216 573

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły wyższej, placówki naukowo badawczej, laboratorium badawczego:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
0 5 6 1 1.381 270 6 9

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie przedszkola, żłobka:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze przestępstwa narkotykowe
- 4 1 0 458 393 3 17

 

Rok 2004*

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły podstawowej, gimnazjum:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze uszkodzenie rzeczy przestępstwa narkotykowe
0 1.240 696 16 3.571 1.970 4.099 108 424

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły średniej, zawodowej:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze uszkodzenie rzeczy przestępstwa narkotykowe
1 89 72 4 2.127 685 189 32 387

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły wyższej, placówki naukowo badawczej, laboratorium badawczego:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze uszkodzenie rzeczy przestępstwa narkotykowe
0 2 2 1 1.434 344 19 4 6

 

Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie przedszkola, żłobka:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze uszkodzenie rzeczy przestępstwa narkotykowe
2 6 2 1 598 495 9 15 2

* Od 2004 r. zmienił się system rejestracji statystycznej miejsc popełnienia przestępstwa; w miejsce "szkoła, internat" i "uczelnia, akademik" pojawiły się kategorie "Szkoła podstawowa, gimnazjum", "średnia, zawodowa", "szkoła wyższa, placówka naukowo badawcza, laboratorium badawcze" oraz "przedszkole żłobek". Liczby te dotyczą wszystkich przestępstw popełnionych we wskazanym miejscu, niezależnie od osoby pokrzywdzonego lub sprawcy (może to być uczeń, nauczyciel lub jakakolwiek inna osoba przebywajaca w tym miejscu).

Przestępstwa "kradzież cudzej rzeczy" obejmują tylko te czyny, gdzie wartość skradzionego mienia jest większa niż 250 zł. Jeśli jest mniejsza (a takich zdarzeń jest najwięcej) to nie jest to ujęte w powyższej statystyce.

Przestępstwa narkotykowe zaczęły być rejestrowane - wg miejsca popełnienia - od 2004 r., natomiast uszkodzenie rzeczy przestało być rejestrowane od 2005 r.

 

Rok 2003

Liczba wybranych przestępstw popełnionych w szkole, internacie:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze uszkodzenie rzeczy przestępstwa narkotykowe
3 1.332 838 34 6.695 4.118 4.675 1.568 -

 

Liczba wybranych przestępstw popełnionych na uczelni i w akademiku:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze uszkodzenie rzeczy przestępstwa narkotykowe
3 30 15 2 1.137 357 64 74 -

 

Rok 2002

Liczba wybranych przestępstw popełnionych w szkole, internacie:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze uszkodzenie rzeczy przestępstwa narkotykowe
3 1.193 653 43 5.187 4.794 5.172 1.477 -

 

Liczba wybranych przestępstw popełnionych na uczelni i w akademiku:

zabójstwo uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu zgwałcenie kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem przestępstwa rozbójnicze uszkodzenie rzeczy przestępstwa narkotykowe
1 18 13 2 892 325 81 59 -
Powrót na górę strony
Polska Policja