Informacje

 • "Niebieska Karta" - 2013

  Policja jest jednym z podmiotów zaangażowanych w zwalczanie przemocy domowej. Dane liczbowe dotyczą 2013 r. i wskazują na zwiększenie liczby wszczęć procedury „Niebieska Karta”, co oznacza skuteczną realizację programu przeciwdziałania przemocy.

  Dodano: 24.01.2014
 • W 2013 roku stwierdzono 70 tysięcy przestępstw kryminalnych mniej niż rok wcześniej

  2013 rok to rok spadku liczby przestępstw kryminalnych, których było mniej o 8,9 %. W praktyce stanowi to 69,9 tysiąca przestępstw mniej, czyli średnio 5800 mniej w każdym miesiącu. Jednocześnie, aktywne działania policjantów pionów gospodarczych doprowadziły do udokumentowania większej liczby przestępstw gospodarczych. Stwierdzono wzrost o 13,1 tysięcy, czyli o 9,3 %

  Dodano: 17.01.2014
 • Najczęściej kradzione marki samochodów - 2013 rok

  Najczęściej kradzioną marką samochodów w roku 2013 był VOLKSWAGEN GOLF – ich właścicielom zniknęło 991 sztuk. Drugim z kolei, ulubionym przez złodziei samochodem, był VOLKSWAGEN PASSAT – skradziono ich 681, natomiast trzecim AUDI A4 – skradziono ich 677. Jednak każdym z tych przypadków, ogólna liczba utraconych aut danej marki była mniejsza niż rok wcześniej, w przypadku VW GOLFA o 137, VW PASSATA o 234, natomiast AUDI A4 o 13.

  Dodano: 03.01.2014
 • Przeciwko przemocy domowej - dane za półrocze 2013

  Policja to jeden z podmiotów zaangażowanych w zwalczanie przemocy domowej. Dane liczbowe dotyczą półrocza 2013 r. i wskazują na to, że procedura „Niebieska Karta” jest realizowana skutecznie, dzięki czemu ofiary nie są pozbawione pomocy z zewnątrz.

  Dodano: 11.10.2013
 • Przestępstwa dotyczące telefonów komórkowych

  Nasze telefony komórkowe coraz rzadziej stają się głownym przedmiotem przestępstwa. Na przestrzeni lat 2005 - 2012 w poszczególnych kategoriach przestępstw odnotowano nawet kilkukrotne spadki.

  Dodano: 16.06.2013

Czy wiesz, że...

 • 29 małoletnich było ofiarami zabójców w 2013 r.
 • O 5 % spadła ogólna liczba przestępstw w 2013 r. w porównaniu do 2012
 • 4 nieletnich było podejrzanych o zabójstwa w 2013 r.
 • Przestępcy w 2012 roku użyli broni palnej w 490 zdarzeniach.
 • Policjanci uratowali w 2012 roku 91 osób topiących się.
 • Do największej liczby zamachów samobójczych dochodzi pomiędzy godziną 14 a 22.
 • W sprawach wypadków przy pracy Policja wszczęła w 2012 roku 2 078 postępowań karnych.