Pokrzywdzeni przestępstwami seksualnymi - Informacje - Statystyka

Informacje

Pokrzywdzeni przestępstwami seksualnymi

Data publikacji 29.03.2012

W ciągu ostatnich 5 lat prawie 47 tysięcy osób zostało pokrzywdzonych przestępstawmi przeciwko wolności seksualnej i obyczajności(art. 197 - 204 kodeksu karnego). Spośród tych pokrzywdzonych prawie 40 tysiecy to małoletni, czyli osoby w wieku do 18 roku życia. Najczęściej - bo niemal 30 tysięcy pokrzywdzonych - to ofiary pedofilów.

 

 

liczba pokrzywdzonych ogółem

- w tym pokrzywdzeni małoletni

- w tym ofiary pedofilii

2007

11 597

10 036

8 151

2008

8 405

7 046

5 635

2009

9 144

7 749

6 021

2010

8 100

6 849

5 086

2011

9 475

8 106

5 086