Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Zawładnięcie statkiem (art. 166)

Art. 166

§ 1. Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Kto, działając w sposób określony w § 1, spro­wadza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

art.166 par. 1 - 3

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 0 0
2016 0 0
2015 1 0
2014 2 0
2013 1 1
2012 0 0
2011 0 0
2010 1 0
2009 1 0
2008 0 0
2007 0 0
2006 1 0
2005 1 0
2004 0 0
2003 0 0
2002 0 0
2001 2 0
2000 1 2
1999 0 0
Polska Policja