Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Stworzenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa na statku (art. 167)

Art. 167

§ 1. Kto umieszcza na statku wodnym lub powietrznym urządzenie lub substancję zagrażającą bezpieczeństwu osób lub mieniu znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku urządzenie nawigacyjne albo uniemożliwia jego obsługę, jeżeli może to zagrażać bezpieczeństwu osób.

 

art. 167 par. 1 - 2

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 1 0
2016 4 1
2015 1 0
2014 0 0
2013 1 0
2012 1 0
2011 2 0
2010 0 0
2009 0 0
2008 0 0
2007 0 0
2006 1 0
2005 0 0
2004 0 0
2003 0 0
2002 0 0
2001 1 0
2000 0 0
1999 0 0
Polska Policja