Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Przystosowanie statku do rabunku morskiego (art. 170)

Art. 170

Kto uzbraja lub przysposabia statek morski przeznaczony do dokonania na morzu rabunku lub na takim statku przyjmuje służbę, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

art. 170

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 0 0
2016 1 0
2015 0 0
2014 2 0
2013 1 0
2012 0 0
2011 0 0
2010 0 0
2009 0 0
2008 0 2
2007 0 0
2006 0 0
2005 1 0
2004 1 0
2003 1 0
2002 0 0
2001 1 2
2000 0 0
1999 1 0
Polska Policja