Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Handel ludźmi i nielegalna adopcja (art. 253 - uchylony)

Art. 253. (uchylony)

§ 1. Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 0 0
2015 0 4
2014 0 0
2013 0 1
2012 0 0
2011 0 443
2010 26 37
2009 25 47
2008 21 60
2007 16 22
2006 13 18
2005 6 20
2004 5 44
2003 8 21
2002 7 8
2001 7 25
2000 12 19
1999 8 8

 

Handel ludźmi i nielegalna adopcja - art. 253 par. 1 (1)
  Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrycia (w %) Uwagi
2011 12 427 424 99,3  
2010 15 36 36 100,0  
2009 23 46 44 95,7  
2008 18 60 59 98,3  
2007 15 22 23 (2) 100,0

(2) w tym: 1 przestępstwo wykryte po podjęciu z lat ubiegłych

2006 12 18 15 83,3  
2005 6 19 17 89,5  
2004 5 44 42 95,5  
2003 7 21 11 52,4  
2002 7 8 6 75,0  
2001 7 24 23 95,8  
2000 12 19 14 73,7  
1999 8 5 2 40,0  

(1) Statystycznie art. 253 par.1 kk został zastąpiony art. 189a kk od 1 stycznia 2012 r.

 

Handel ludźmi i nielegalna adopcja - art. 253 par. 2 (3)
  Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrycia (w %) Uwagi
2011 3 16 16 100,0  
2010 11 1 1 100,0  
2009 2 1 0 0,0  
2008 3 0 0 -  
2007 1 0 0 -  
2006 1 0 0 -  
2005 0 1 1 100,0  
2004 0 0 0 -  
2003 1 0 0 -  
2002 0 0 0 -  
2001 0 1 1 100,0  
2000 0 0 0 -  
1999 0 3 2 66,7  

(3) Statystycznie art. 253 par. 2 kk został zastąpiony art. 211a od 1 stycznia 2012 r.

Polska Policja