Oszustwo asekuracyjne (art. 298) - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309) - Statystyka

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Oszustwo asekuracyjne (art. 298)

Art. 298

§ 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania.

art. 298

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 88 126
2015 86 104
2014 103 161
2013 113 113
2012 70 93
2011 67 54
2010 45 123
2009 64 95
2008 48 134
2007 83 150
2006 154 196
2005 146 162
2004 208 125
2003 236 178
2002 312 199
2001 337 163
2000 232 179
1999 171 91
Polska Policja