Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towaru (art. 306)

Art. 306

Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 306

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 579 560
2015 726 620
2014 726 1569
2013 680 728
2012 708 541
2011 637 697
2010 702 663
2009 590 680
2008 639 970
2007 139 887
2006 957 1101
2005 1473 1652
2004 2345 2670
2003 2708 2598
2002 2557 2224
2001 2347 2460
2000 1971 1746
1999 1144 1014
Polska Policja