Zanieczyszczanie środowiska (art. 182) - Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188) - Statystyka

Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zanieczyszczanie środowiska (art. 182)

Art. 182

§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli czyn określony w §1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Zanieczyszczanie środowiska (art. 182)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 111 22 7 31,8
2016 109 19 9 47,4
2015 100 16 6 37,5
2014 91 14 2 14,3
2013 99 24 7 29,2
2012 95 8 4 50,0
2011 60 6 0 0,0
2010 68 12 5 41,7
2009 88 14 5 35,7
2008 107 16 5 31,3
2007 98 16 3 18,8
2006 106 21 7 33,3
2005 105 13 5 38,5
2004 108 40 32 78,0
2003 94 32 17 53,1
2002 91 24 12 48,0
2001 119 35 14 40,0
2000 110 39 21 53,8
1999 92 27 16 57,1