Zanieczyszczanie środowiska (art. 182) - Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188) - Statystyka

Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zanieczyszczanie środowiska (art. 182)

Art. 182

§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli czyn określony w §1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 182 par. 1 - 4

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 109 19
2015 100 16
2014 91 14
2013 99 24
2012 95 8
2011 60 6
2010 68 12
2009 88 14
2008 107 16
2007 98 16
2006 106 21
2005 105 13
2004 108 40
2003 94 32
2002 Brak  
2001 Brak  
2000 Brak  
1999 Brak