Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zaostrzona odpowiedzialność za skutkowe przestępstwa przeciwko środowisku (art.185)

Art. 185

§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

art. 185 par. 1 - 3

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 1 0
2015 0 0
2014 0 0
2013 0 0
2012 0 1
2011 1 0
2010 1 0
2009 0 2
2008 0 1
2007 0 0
2006 1 2
2005 0 1
2004 1 0
2003 0 0
2002 Brak  
2001 Brak  
2000 Brak  
1999 Brak