Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Używanie urządzeń zabezpieczających środowisko (art.186)

Art. 186

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających wymaganych prawem urządzeń określonych w § 1.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

art. 186 par. 1 - 3

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 15 0
2015 13 0
2014 12 2
2013 13 5
2012 12 2
2011 7 1
2010 9 4
2009 10 2
2008 17 4
2007 16 5
2006 18 4
2005 23 8
2004 20 7
2003 22 15
2002 Brak  
2001 Brak  
2000 Brak  
1999 Brak