Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zmniejszanie wartości przyrodniczej chronionego terenu lub obiektu (art.187)

Art. 187

§ 1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

art. 187 par. 1 - 2

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 25 0
2015 15 0
2014 28 12
2013 27 12
2012 18 5
2011 17 6
2010 28 8
2009 30 18
2008 41 7
2007 28 22
2006 27 14
2005 17 2
2004 15 7
2003 28 11
2002 Brak
2001 Brak
2000 Brak
1999 Brak