Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zachowania godzące w naturalne piękno krajobrazu (art.188)

Art. 188

Kto, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa istniejący obiekt budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą zagrażającą środowisku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 188

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 5 3
2015 10 3
2014 9 14
2013 11 5
2012 5 2
2011 9 10
2010 18 18
2009 9 14
2008 15 7
2007 23 19
2006 24 22
2005 32 50
2004 67 32
2003 18 13
2002 Brak
2001 Brak
2000 Brak
1999 Brak