Rozpijanie małoletniego (art. 208) - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206-211) - Statystyka

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206-211)

Rozpijanie małoletniego (art. 208)

Art. 208

Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 175 106
2015 205 114
2014 218 134
2013 238 176
2012 233 254
2011 252 304
2010 321 366
2009 392 410
2008 498 521
2007 688 706
2006 820 789
2005 617 822
2004 591 834
2003 450 641
2002 391 658
2001 266 370
2000 240 253
1999 127 170
Polska Policja