Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Namowa lub pomoc do samobójstwa (art. 151)

Art. 151.

Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art. 151

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 3385 27
2016 3024 11
2015 3193 11
2014 3535 21
2013 3180 15
2012 2638 8
2011 2459 4
2010 2452 10
2009 2604 6
2008 2198 8
2007 2199 14
2006 1879 4
2005 1410 3
2004 1290 3
2003 881 4
2002 616 1
2001 712 5
2000 671 4
1999 620 2
Polska Policja